O nama

Osnovna djelatnost društva je pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga.

Društvo  je osnovano 1991. godine upisom u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080019172.

Od dana osnivanja pa do danas uspješno pružamo usluge iz naše djelatnosti klijentima od kojih su mnogi s nama od početka našeg i njihovog poslovanja.

Naši klijenti prepoznali su kvalitetu izvršenih usluga i pažnju koju naši djelatnici posvećuju svim korisnicima naših usluga.

Stručno obavljanje usluga osigurano je stručnošću i odgovornošću naših djelatinika,  te opremi koju koristimo u našem radu. Vlastita softverska rješenja možemo prilagoditi svakom korisniku i garancija su za ažurnu i kvalitetnu uslugu.

Izravnim kontaktom sa suradnicima moguće je ostvariti savjet ili dobiti odgovarajuću informaciju u obliku koju želite.

Posjedujemo vlastiti poslovni prostor, čija lokacija omogućava jednostavan dolazak bilo gradskim prijevozom ili automobilom sa mogućnošću parkiranja.

Surađujemo sa specijaliziranim savjetodavnim društvima, čije usluge koristimo tokom našeg rada.

Član smo Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika.

Poslovne odnose reguliramo Ugovorom o međusobnoj suradnji.

Godišnje odmore ne koristimo kolektivno, te sve dogovorene usluge obavljamo kontinuirano kroz cijelu godinu.