Računovodstvo

 

Za redovne i povremene korisnike obavljamo slijedeće usluge:

  • Vođenje poslovnih knjiga

  • Obračun poreza na dodanu vrijednost

  • Obračun plaća

  • Izradu kalkulacija

  • Izradu blagajni

  • Izradu statističkih izvještaja

  • Izradu godišnjih financijskih izvještaja